0800331582

Курс Нацбанку: як сьогодні формується офіційний курс валют

Формування курсу НБУ

В Україні основний курс валют визначає НБУ. Після того, як на міжбанку формуються результати торгів, Нацбанк починає обчислювати офіційний курс стосовно долара США, євро та інших валют. За своїми функціями НБУ - не тільки учасник міжбанківського ринку, але і регулятор банківської сфери країни. Він впливає на попит-пропозицію валют на міжбанку шляхом ринкових і адміністративних методів.

Роль домогосподарств в економіці

В Україні, як і в інших державах, домогосподарства залишаються головними постачальниками фінансових ресурсів для недержавних підприємств. Зростання їх доходів формує матеріальну базу для виконання інвестиційної функції - перерозподілу фінансів. Домашнє господарство ведеться однією людиною або декількома особами, які проживають разом і ведуть спільний бюджет. Домогосподарство об'єднує сім'ї, найманих працівників, власників, землі, цінних паперів, які зайняті і не зайняті в суспільному виробництві. В Америці така практика активно користується попитом. Багато американців звільняються з офісів і компаній, працюючи на себе або організовуючи приватні підприємства.

Вони є учасниками податкової системи, так як за рахунок податків вони формують частину доходів бюджетних суб'єктів, а також фінансового ринку. Вони інвестують частину своїх доходів, впливаючи цим на можливість збільшення фінансових ресурсів в різних ланках фінансової системи. Поряд з комерційними і державними підприємствами, домашні господарства беруть участь у всіх мікро- і макро процесах.

Економічна поведінка домогосподарств

Сьогодні домашні господарства відіграють важливу роль в економічному розвитку країни і мають свою специфіку. вони:

  • стимулюють високий рівень споживчого попиту для регулювання ринкового механізму;
  • є джерелом накопичень та інвестицій для розвитку економіки;
  • створюють основу для реалізації людського капіталу;
  • надають приріст валютних резервів своєї країни.

В умовах ринкових відносин в трійці суб'єктів ринкової економіки - домашнє господарство, держава, фірма - саме домашньому господарству належить провідна роль.

Можна зробити висновок про те, що на поточний момент домашнє господарство є повноцінним учасником системи економічних відносин суспільства. Його значимість у вирішенні найважливіших соціально-економічних проблем постійно міцніє. Зміцнення позицій домогосподарств в ринковій економіці є пріоритетним напрямком розвитку економіки України та вимагає загальнодержавного підходу.